Ειδοποίηση για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές.

Επικαιρότητα: 

Το Επιμελητήριο Ευβοίας ενημερώνει τους Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών των οποίων το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης έχει λήξει ότι προκειμένου να διατηρήσουν την άδεια άσκησης του επαγγέλματός τους πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο Επιμελητήριο ανανέωση αυτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr