Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
45 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Αρχείο 45 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. 14 Νοε 19
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Απολυμαντικά (ΩΩΟΠ4690ΒΞ-ΤΦΠ)(19PROC005847270) PDF icon Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για Απολυμαντικά (ΩΩΟΠ4690ΒΞ-ΤΦΠ)(19PROC005847270) 14 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΑΛΛΟ. PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗ 14 Νοε 19
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ PDF icon ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ 13 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 111 ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΜΑΧΗΣ 13 Νοε 19
Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31 19 PDF icon Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 31 19 13 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 32_2019 PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ 32_2019 13 Νοε 19
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36 2019 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ PDF icon ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 36 2019 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 13 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗ 8 Νοε 19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 11 2019 PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 11 2019 8 Νοε 19
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσιμα Κλιματιστικών (60ΣΓ4690ΒΞ-Ζ1Σ)(19PROC005819953) PDF icon Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσιμα Κλιματιστικών (60ΣΓ4690ΒΞ-Ζ1Σ)(19PROC005819953) 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΜΥΡΝΗ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΜΥΡΝΗ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞ Η 135 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞ Η 135 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 148 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 148 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 147 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 147 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 145 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 145 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 8 Νοε 19
ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ PDF icon ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Νοε 19

Σελίδες