Σ.Α.Μ.Ε.Ε.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.)

Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας αποτέλεσε ένα μεγάλο όραμα για το Επιμελητήριο Εύβοιας το οποίο πραγματοποιήθηκε μετά από μεγάλη προσπάθεια την Νοεμβρίου 2004, με την έναρξη λειτουργίας του.

Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας, περικλείει σαν ιδέα αλλά και ενσαρκώνει στην πράξη, το κοινωνικό πρόσωπο του Επιμελητηρίου Ευβοίας.

Πρόκειται για μία κίνηση που πρώτο το Επιμελητήριό μας οραματίστηκε και υλοποίησε, μία κίνηση σταθμό στον Πανελλήνιο Επιμελητηριακό θεσμό, που ως βασικό της σκοπό έχει την κοινωνική προσφορά και την άμεση ανταπόκριση προς τον άνθρωποεπιχειρηματία στις δύσκολες στιγμές του.

Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας έρχεται να συμπληρώσει, κατά κάποιο τρόπο, την ελλιπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που λαμβάνει το μέλος από τα υπόλοιπα ταμεία και μέρος της απώλειας του εισοδήματος λόγω της απουσίας του από την εργασία που συνεπάγεται η ασθένεια ή το ατύχημα.

Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας, που λειτουργεί ήδη από την Νοεμβρίου 2004 παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους δικαιούχους του- μέλη του Επιμελητηρίου, με πραγματική πρόθεση να τους στηρίξει στις δύσκολες στιγμές τους, επιχορηγείται οικονομικά εξολοκλήρου από το ταμείο του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

Αυτή η οικονομική βοήθεια δίνεται χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση από το Επιμελητήριο (δεν είναι ασφαλιστικό ταμείο, δεν εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές) και αντλείται μέσα από την προσεγμένη οικονομική διαχείριση του Επιμελητηρίου.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/