Ίδρυση - Ιστορικό

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ιδρύθηκε στις 23/11/1933 με την επωνυμία Περιφερειακό Επιμελητήριο Εύβοιας , με έδρα την πρωτεύουσα του Νομού Εύβοιας την Χαλκίδα ,που ήταν το εμπορικό κέντρο του νησιού ,με αρκετά μεγάλα εμπορικά καταστήματα και πολλές Βιομηχανίες και μικρές βιοτεχνίες.

     Το έτος 1957 μετονομάσθηκε σε Κεντρικό Επιμελητήριο Εύβοιας και αργότερα σε Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Εύβοιας ,μέχρι που το 1988 απέκτησε τον σημερινό του τίτλο ,σύμφωνα με τον Ν.1746.
Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται σύμφωνα με την εκάστοτε Επιμελητηριακή Νομοθεσία.

   Από την ίδρυσή του συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της ΕYΒΟΙΑΣ τόσο στους τομείς των εμπορικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ,την οικοτεχνία και την μικρή βιοτεχνία όσο και στον τομέα της βιομηχανίας που γνώρισε μεγάλη άνθιση στον Νομό , ιδιαίτερα στις 10ετίες του 1960 και 1970.

   Οι πρώτες εκλογές έγιναν στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας την Κυριακή 23 /9/1934 για το Εμπορικό και Βιομηχανικό Τμήμα και την Κυριακή 30/9/1934 για το Επαγγελματοβιοτεχνικό τμήμα.
Εκλέχθηκε το πρώτο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 6 εμπόρους , 3 βιομήχανους και 6 επαγγελματοβιοτέχνες , όπως παρακάτω αναφέρονται :
Εμποροι : Δ.Ζαργάνης , Ι.Αίσωπος , Β.Ευσταθίου , Γ.Αλιφαρμάκης , Στ.Καμπαρός , Σ.Κιαπέκος.
Βιομήχανοι: Π.Γεωργιάδης , Κ.Καράκωστας , Ι.Περδίκης.
Επαγγελματοβιοτέχνες: Π.Πανουσίου , Κ.Μελισσάρης , Ν.Ανθίμου, Κ.Σκούρας , Ι.Δρατσιλόπουλος , Γ.Ζορμπαλάς. Πρώτος πρόεδρος του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχθηκε στις 24/10/1934 ο Κων/νος Ι. Καράκωστας , ο οποίος έμεινε στην προεδρία μέχρι τις 22/5/1940. Η υπηρεσία του Επιμελητηρίου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο στην πλατεία του Αγίου Νικολάου.
Το πρώτο μέλημα της Διοίκησης είναι η οργάνωσή του και η εγγραφή νέων μελών απ΄ όλη την Εύβοια.
Στην προπολεμική αυτή περίοδο, που στην Χαλκίδα αναπτύσσεται ιδιαίτερα το εμπόριο και η βιομηχανία λόγω της σιδηροδρομικής σύνδεσης που έχει με την Αθήνα και λόγω της ύπαρξης του Λιμανιού της, το Επιμελητήριο Εύβοιας υπό την προεδρία του Κων/νου Καράκωστα διοργανώνει με επιτυχία το 1937 την 1η Πανευβοϊκή Έκθεση.

   Τον Κων/νο Καράκωστα μετά τον θάνατό του διαδέχεται στην προεδρία του Επιμελητηρίου ο Ιωάννης Α.Αίσωπος , που διετέλεσε πρόεδρος του Επιμελητηρίου από 22/5/1940 μέχρι τις 24/6/1954.
Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ανακόπτει προσωρινά κάθε οικονομική εξέλιξη.
Το Επιμελητήριο αναπτύσσει μεγάλη κοινωνική δραστηριότητα και με πρωτεργάτη τον πρόεδρό του Ιωάννη Αίσωπο διαδραματίζει ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο τόσο στην διάρκεια του πολέμου του 1940 με αποστολές υλικού στο Ελληνοαλβανικό μέτωπο , όσο και μετά, κατά την διάρκεια της γερμανικής κατοχής , με παροχή βοήθειας στην κοινωνία της Χαλκίδας.

   Μετά τον πόλεμο στην προσπάθεια για οικονομική ανόρθωση της περιοχής ιδρύει την Τεχνική Σχολή του Επιμελητηρίου «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση τεχνιτών για διάφορα επαγγέλματα.
Η Σχολή λειτουργεί τότε σε μισθωμένο χώρο της οδού Αβάντων και φιλοξενεί σπουδαστές από όλη την Εύβοια. Χαρακτηριστικά είναι δημοσιεύματα του τύπου της εποχής εκείνης όπου το Επιμελητήριο καλεί τους Δήμους της Εύβοιας να βοηθήσουν οικονομικά την σχολή όπου φοιτούσαν και πολλοί άποροι επαρχιώτες μαθητές.
Στην συνέχεια το έτος 1950 αγοράζονται επί προεδρίας του τα δύο πρώτα οικόπεδα όπου κτίσθηκε αργότερα Η Τεχνική Σχολή «Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

   Στις 25/6/1954 , βάσει της υπ’ αρθ.25371 τηλεγραφικής διαταγής του Υπουργείου Εμπορίου , το τότε Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Ιωάννη Αίσωπο, Βασίλειο Κόντη ,Ιωάννη Τζιρόπουλο , Κων.Παλαιολόγο ,Κων/νο Μούντριχα, Δημήτριο Σκούρα , Ευάγγελο Τζοβλά , Β.Πετρογιάννη , Εμμ.Εμμανουήλ , Κων/νο Λιάπη , Ιωάννη Τσίκουλα ,Ιωάννη Ροηλίδη, Ν.Καπνίση , Νικ. Παλαιολόγο , Σταύρο Γλυκό ,Αθαν. Παπαθεοδώρου και Παν. Σακελλαράκη , εκλέγει Νέα Διοικητική Επιτροπή με πρόεδρο τον Δημήτριο Κ. Σκούρα.
Ο Δημήτριος Κ. Σκούρας παρέμεινε στην Προεδρία του Επιμελητηρίου επί 20ετία μέχρι τις 6/10/1974 και ήταν παράλληλα Δήμαρχος Χαλκιδέων ,πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών-Βιοτεχνών Εύβοιας και Πρόεδρος του Σωματείου Παντοπωλών.
Επί προεδρίας του αγοράζεται και τρίτο οικόπεδο ,εφαπτόμενο των άλλων δύο οικοπέδων της Σχολής Δημόκριτος και το 1957 τίθεται ο θεμέλιος λίθος του κτιρίου της Σχολής Μηχανικών πράγμα που αποτελεί έναν από τους κύριους σταθμούς στην ιστορία του Επιμελητηρίου και μοχλό ανάπτυξης όλης της Εύβοιας.
Σχολές Παλαιού τύπου όπως Μηχανοτεχνιτών, Ηλεκτροτεχνιτών , Μέσης Σχολής Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού , Ανώτερης Ναυτικής Σχολής Ραδιοτηλεγραφητών Εμπορικού Ναυτικού , Σχολής Λογιστών ,καθώς και Σχολές Νέου τύπου όπως Τεχνικά Λύκεια και Τεχνικά-Επαγγελματικά Σχολεία δίνουν στην Εύβοια και σ΄ όλη την Ελλάδα 30.000 στελέχη επιχειρήσεων.
Η προσφορά του Δημοκρίτου στην Τεχνική Εκπαίδευση και στην τοπική και Εθνική Οικονομία θεωρείται ανεκτίμητη. Επίσης επί προεδρίας του Δημητρίου Σκούρα αγοράζεται το οικόπεδο του Επιμελητηρίου στην οδό Βενιζέλου και το 1969 αρχίζει η οικοδόμηση του σημερινού κτιρίου όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα το Επιμελητήριο. Άνθρωπος που από πολύ νωρίς είχε αντιληφθεί την δύναμη της γνώσης και της εκπαίδευσης ζητά για πρώτη φορά από την τότε Κυβέρνηση την ίδρυση Λαϊκού Πανεπιστημίου στην Χαλκίδα.
Στην μεταδικτατορική εποχή στην Προεδρία τον διαδέχεται ο Δημήτριος Ι. Σκιάς , που υπήρξε πρόεδρος για μικρό χρονικό διάστημα (7/10/1974 μέχρι 20/3/1975).

Οι αλλαγές στο πολιτικό προσκήνιο τον θέλουν να επικεντρώνει το ενδιαφέρον του για την διεξαγωγή των πρώτων δημοκρατικών εκλογών της μεταπολίτευσης ,οργανώνοντας την υπηρεσία και την μετάβαση στην νέα εποχή, με νέα οικονομικά δεδομένα.
Στις εκλογές που έγιναν το 1975 εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο από τους παρακάτω αναφερόμενους κατά τμήμα :

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Α'                       ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Β'
Αλέξανδρος Ν. Αίσωπος                      Δημήτριος Κ. Θεοχάρης
Χρήστος Δ. Περγάμαλης                      Γαληνός Γ. Λαουτάρης
Νικόλαος Κ. Σιδεράκης                         Δημήτριος Α. Μπάστας
Μιχαήλ Ν. Σίδερης                               Νικόλαος Ι. Παλαιολόγος
Δημήτριος Ι. Σκιάς                               Ιωάννης Α. Πριόβολος

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ                   ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
Κων/νος Ε. Αγγέλου                             Θεόδωρος Α. Αφεντάκης
Δημήτριος Φ. Βάγιας                            Ευάγγελος Ε. Δαμίγος
Μιχαήλ Ι. Γεωργίου                               Γεώργιος Μ. Μιμίκος
Κωνσταντίνος Γ. Λιάπης                         Ορέστης Πρωτογύρου
Κωνσταντίνος Α. Μπαλτάς                      Θεόδωρος Α. Σαρρής
Χαράλαμπος Κυρ. Μπέλος

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ
Χαράλαμπος Α. Αβερκιάδης
Νικόλαος Α. Μαμάκος
Νικόλαος Κ. Μυλωνάς
Αθανάσιος Ι. Νικολάου
Ευάγγελος Γ. Σταύρου
Κωνσταντίνος Ν. Χαραμαντίδης
 
Πρόεδρος εκλέγεται ο Ιωάννης Α. Πριόβολος που παρέμεινε στην προεδρία του Επιμελητηρίου από τις 21/3/1975 μέχρι τις 16/2/1978.
Στην ίδια περίοδο υπήρξε και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας και της Τεχνικής Σχολής «Δημόκριτος».
Επί των ημερών της προεδρίας του συνεχίζεται η οικοδόμηση του μεγάρου του Επιμελητηρίου και διαμορφώνονται επί προεδρίας του τα γραφεία του 3ου ορόφου ,όπου και μεταφέρεται πλέον η υπηρεσία.
Ενοικιάζεται το ισόγειο του κτιρίου στην Τράπεζα Πίστεως και ο πρώτος όροφος στην Διεύθυνση Εμπορίου Νομού Ευβοίας και έτσι το Επιμελητήριο αποκτά τα πρώτα του εισοδήματα εκτός από τις συνδρομές των μελών του.
Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των μελών απαιτεί εξυπηρέτηση και έτσι επί προεδρίας του γίνεται η στελέχωση του επιμελητηρίου με νέο προσωπικό.
Στο Επιμελητήριο ,κύριο μοχλό της οικονομίας , δραστηριοποιούνται και λειτουργούν Επιτροπές ελέγχου Τιμολογίων Εισαγωγών και Εξαγωγών που φέρνει νέα μέλη και οικονομικά οφέλη στο Επιμελητήριο.
Επίσης αρχίζει η συμμετοχή εκπροσώπων του Επιμελητηρίου σε διάφορες τοπικές επιτροπές για προάσπιση των συμφερόντων των μελών του.

Στις 15 Μαρτίου 1978 σύμφωνα με την ισχύουσα τότε Επιμελητηριακή Νομοθεσία ανανεώνεται το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο κατά 50 %.
Τα νεοεκλεγέντα μέλη κατά τμήμα είναι τα παρακάτω:

TMHMA BIOMHXANIKO Μιμίκος Γεώργιος, Στεφανίδης Ιωάννης, Πρωτογύρου Ορέστης
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (Κατηγορία Α΄) Σίδερης Μιχαήλ, Σκαρλής Στυλιανός
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (Κατηγορία Β’) Μιχαηλίδης Αθανάσιος, Καμπιώτης Ευάγγελος, Πριόβολος Ιωάννης, Παλαιολόγος Νικόλαος (κατόπιν κληρώσεως)
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ( Κατηγορία Α΄) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Κουλοχέρης Αναστάσιος, Δήμου Χρήστος ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ( Κατηγορία Β΄) ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ Γεροντίτης Αθανάσιος, Νικολάου Αθανάσιος, Εμμανουηλίδης Μιχαήλ, Χαραμαντίδης Κων/νος.

Στις 29/3/1978 συνεδριάζει η ολομέλεια του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγεται νέος πρόεδρος ο Μιχάλης Ν. Σίδερης , ο οποίος είναι πρόεδρος μέχρι τις 10/5/1985 και στην συνέχεια, με μια διακοπή περίπου ενός χρόνου για να πολιτευθεί, επανέρχεται στις 4/8/1986 και παραμένει στην προεδρία μέχρι τις 24/5/1989,που εκλέχθηκε Βουλευτής.

Πρώτο μέλημα της νέας Διοίκησης είναι η αποπεράτωση του κτιρίου του Επιμελητηρίου και η δημιουργία αίθουσας συνεδριάσεων 100 ατόμων στον 2ο όροφο του κτιρίου.
Στην περίοδο της προεδρίας του αρχίζει να αναδεικνύεται ο Επιμελητηριακός Θεσμός σ΄ όλη την Ελλάδα και το Επιμελητήριο Εύβοιας καταλαμβάνει μία από τις καλύτερες θέσεις στον Ελλαδικό χώρο.
Νέος και φιλόδοξος πρόεδρος , πλαισιούμενος από νέα στελέχη , οργανώνει ενημερωτικές Ημερίδες για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του Επιμελητηρίου.
Με σκοπό την γνωριμία των μελών όλης της περιφέρειας και την ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τις παραγωγικές τάξεις του Νομού προς επίτευξη λύσεων μέσα από κοινή αποδοχή , διοργανώνει 5 Πανευβοϊκά Συνέδρια των Παραγωγικών Τάξεων του Νομού.
Επί της θητείας του το Επιμελητήριο συμμετέχει δια του ιδίου στην Περιφερειακή ΄Ενωση Επιμελητηρίων ( όπου συμμετείχαν τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας) και στην άτυπη ακόμη Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων , μέσα από τις οποίες προωθούνται τόσο γενικά όσο και τοπικά θέματα του Νομού.
Η πρώτη αίτηση για συμμετοχή μας σε προγράμματα επιμόρφωσης μέσω της Περιφερειακής ΄Ενωσης Επιμελητηρίων υπογράφεται επί θητείας του Μιχαήλ Σίδερη καθώς επίσης εκφράζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι πρώτες σκέψεις για την δημιουργία μιας τοπικής Τράπεζας.
Μετά την εκλογή του στο Βουλευτικό αξίωμα και από την θέση του εισηγητή της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Νέα Επιμελητηριακή Νομοθεσία ( Ν.2081/92) με την καθιέρωση της υποχρεωτικής προσκόμισης βεβαίωσης εγγραφής για θεωρήσεις Βιβλίων και Στοιχείων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες , δίνει την δυνατότητα να αποκτήσουν τα Επιμελητήρια όλης της Χώρας οικονομική αυτοτέλεια και ο θεσμός των Επιμελητηρίων να αποκτήσει οντότητα και κύρος.

Από τις 23/5/1985 μέχρι τις 11/7/1986 πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται ο Αλέξανδρος Ι. Αίσωπος.
Με τα ίδια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχίζει το έργο των προκατόχων σε μία εποχή που τα Επιμελητήρια αρχίζουν να διεκδικούν από την πολιτεία λύση στα χρονίζοντα θέματά τους.
'Αριστος γνώστης των θεμάτων που απασχολούν τον εμπορικό κόσμο από την πολύχρονη πείρα του τόσο στην Διοίκηση του Επιμελητηρίου όσο και στην Προεδρία του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας αγωνίζεται για θεσμικά ζητήματα και δίνει κοινωνική διάσταση στο έργο του Επιμελητηρίου.
Οι πρώτες σκέψεις για δημιουργία Ταμείου Αλληλοβοηθείας μεταξύ των μελών του Επιμελητηρίου είχαν εκφρασθεί από τον Αλέκο Αίσωπο, αλλά η οικονομική δυνατότητα του Επιμελητηρίου τότε ήταν πολύ μικρή για να γίνει στηρίξει την λειτουργία του.

Στις 7/6/1989 ο Γαληνός Γ. Λαουτάρης εκλέγεται πρόεδρος και παραμένει στην προεδρεία μόνο έξι μήνες , μετά από πολυετή συμμετοχή του και προσφορά τόσο σαν μέλος της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ,όσο και σαν Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας.
Παρά το μικρό χρονικό διάστημα της θητείας του διοργανώνει με επιτυχία το 6ο Πανευβοϊκό Συνέδριο Επαγγελματικών Οργανώσεων συνεχίζοντας το έργο των προκατόχων του , παραδίδοντας την θέση του στις 28/12/1989 στον επόμενο πρόεδρο Ευάγγελο Σταύρου.

Πρόεδρος από τις 28/12/1989 ο Ευάγγελος Γ. Σταύρου ανανεώνει το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο με τις εκλογές που έγιναν στις 12/12/1993.
Επί πολλά χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας σε προηγούμενες Διοικήσεις , από την θέση του Πρόεδρου , όπου παραμένει 14 χρόνια , επικεντρώνει κατ΄αρχήν την προσοχή του στην περαιτέρω οργάνωση της υπηρεσίας , όπου προσλαμβάνεται και νέο υπαλληλικό προσωπικό.
Στις εκλογές που έγιναν στις 12/12/1993 εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τα 4 τμήματα και 21 μέλη ,όπως παρακάτω:
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Αγγελής Δημήτριος, Γιακομίδης Σοφρώνης, Γκαβέτας Νικόλαος, Λιακόπουλος Σωτήριος, Μαντζάνας Ηλίας, Ρεγγίνας Γεώργιος
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ Σκουλούδης Εμμανουήλ, Φουσέκας Αντώνιος
ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Νάνος Αντώνιος, Πανταζής Απόστολος, Σιδεράκης Αντώνιος
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ Κουλοχέρης Αναστάσιος, Κουρμπέτης Στέλιος, Κωνσταντίνου Δημήτριος, Μαμάκος Νικόλαος, Μάρκου Αναστάσιος, Ντεγιάννης Ελευθέριος, Ντόβρος Γεώργιος, Σταματούκος Δημήτριος, Σταύρου Ευάγγελος, Τσώκος Αθανάσιος

Με την ψήφιση του Ν.2081/92 το Επιμελητήριο αποκτά οικονομική δύναμη και η Διοίκηση υιοθετεί νέες ιδέες.
Ετσι καθιερώνεται ο Θεσμός της ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ όπου συμμετέχουν μόνο Ευβοϊκές επιχειρήσεις.
Στην διάρκεια της προεδρίας του Ευαγγέλου Σταύρου γίνονται 6 Πανευβοϊκές Εκθέσεις στην Χαλκίδα καθώς επίσης και άλλες μικρότερες στην Αιδηψό και την Κάρυστο.
Επίσης το Επιμελητήριο αρχίζει να συμμετέχει σε πολλές Διεθνείς Εκθέσεις του Εσωτερικού και Εξωτερικού.
Με την συμμετοχή του σε εκθέσεις της Θεσσαλονίκης ,του Πειραιά, της Αθήνας καθώς και σε εκθέσεις του Εξωτερικού (SIAL–Παρίσι , ANUGA-Κολωνία, FINE FOOD-Μελβούρνη, FANCY FOOD–Νέα Υόρκη) γίνεται αξιόλογη προσπάθεια για προβολή και προώθηση των Ευβοϊκών Προϊόντων σε νέες αγορές.

Αναγνωρίζεται η προσφορά ορισμένων ατόμων στον Επιμελητηριακό θεσμό, στον Συνδικαλισμό ή στον Κοινωνικό Τομέα και καθιερώνεται η επιβράβευση αυτής της προσφοράς σε ειδικές εκδηλώσεις με τιμητικές πλακέτες, διπλώματα ή και χρηματικά ποσά , όσον αφορά στα παιδιά μελών του Επιμελητηρίου με καλή επίδοση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Τα Α΄ , Β΄ και Γ΄ Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης δίνουν την δυνατότητα να οργανωθεί επί προεδρίας του Ευαγγέλου Σταύρου πλήθος επιμορφωτικών σεμιναρίων με ποικίλη θεματολογία ,τόσο για τα μέλη του Επιμελητηρίου όσο και για τους εργαζόμενους στις Ευβοϊκές επιχειρήσεις. Ημερίδες ανάλογης μορφής συμπληρώνουν αυτή την κατάρτιση.
Επίσης το Επιμελητήριο αναλαμβάνει ως LEADER και διεκπεραιώνει με επιτυχία πιλοτικά προγράμματα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ADAPT , LEONARDO DA VINCI ΙΙ) και συμμετέχει ως συμβουλευτικός εταίρος σε πολλά άλλά προγράμματα όπως το «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ».

Πρωτοστατεί στην ίδρυση και λειτουργία του "Ηλεκτρονικού Κέντρου Εμπορίου Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας", που σήμερα έχει έδρα την Λαμία και συμμετέχει στην ίδρυση και λειτουργία της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ) που είναι ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Πρωτοστατεί στην δημιουργία του Κέντρου Τεχνολογικής Ανάπτυξης ( ΚΕ.Τ.Α.) Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας ,με σκοπό την ενημέρωση τόσο εν ενεργεία επιχειρηματιών όσο και μελλοντικών για θέματα οργάνωσης και χρηματοδότησής τους.
Στην ίδια περίοδο μηχανογραφούνται πλήρως οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου και εγκρίνεται πρόταση υπαγωγής σε πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας για την δημιουργία Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου.
Εισάγεται σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου και Πιστοποιείται αυτό κατά ISO 2001. Υποβάλλονται στην «Επαγγελματική Κατάρτιση» Α.Ε. ,φορέα διαχείρισης του Προγράμματος Leonardo da Vinci ΙΙ, οι πρώτες προτάσεις για επαγγελματική κατάρτιση μελών του Επιμελητηρίου στο εξωτερικό, στα πλαίσια της δράσης Mobility.
Μέσα από την Κεντρική 'Ενωση Επιμελητηρίων ( όπου από το 1998 που κατέχει την θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα και από το 2001 αυτή του Γενικού Γραμματέα) κάνει το Επιμελητήριο Εύβοιας γνωστό σαν ένα από τα πιο δραστήρια Επιμελητήρια της Ελλάδας.
Σε συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε στην Ιστιαία υπογράφεται η ιδρυτική πράξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Μελών του Επιμελητηρίου.

Μεγάλο Σταθμό για το Επιμελητήριο Εύβοιας επί προεδρίας του Βαγγέλη Σταύρου είναι η 'Ιδρυση και Λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας «ΕΥΒΟΪΚΗ ΠΙΣΤΗ».
Το 1995 σε ευρεία σύσκεψη μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου και εκπροσώπων φορέων, 47 άτομα υπογράφουν την ιδρυτική πράξη του Πιστωτικού Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Νομού Εύβοιας.
Με αυτή την μορφή λειτούργησε μέχρι τις 31/1/1998 ,που έλαβε την άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα Ελλάδος, σαν Πιστωτικό Ιδρυμα.
Το πρώτο της Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι παρακάτω:
Ευάγγελος Σταύρου
Αλέξανδρος Αίσωπος
Εμμανουήλ Σκουλούδης
Απόστολος Πανταζής
Αθανάσιος Τσώκος
Αντώνιος Νάνος
Δημήτριος Γκίκας
Ιωάννης Κουρούπης
Δημήτριος Νικολάου
Πρόεδρος αυτής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα είναι ο Ευάγγελος Σταύρου. Μετά τον εορτασμό των 70 χρόνων του Επιμελητηρίου Εύβοιας που έγινε υπό την προεδρία του με λαμπρές εκδηλώσεις ,παρέδωσε την σκυτάλη στον Εμμανουήλ Μ. Σκουλούδη.
   Την1 /12/2003 ο Εμμανουήλ Μ. Σκουλούδης ανέλαβε την προεδρία του ήδη υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου των 61 μελών όπως είχε διαμορφωθεί από τις εκλογές του 2001.
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 15.000 και πλέον μελών οραματίζεται νέα εποχή και υιοθετεί μεθόδους εξωστρέφειας για την ενημέρωση όλων των μελών γύρω από τις ενέργειες της Διοίκησης.
Οργανώνεται πληθώρα Ημερίδων ενημέρωσης σε όλες τις πόλεις της Εύβοιας για πολλά θέματα και ιδιαίτερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης από Εθνικούς πόρους και από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Οργανώνεται υπηρεσία πληροφόρησης για τα προγράμματα αυτά στο Επιμελητήριο με την συνεργασία και των ΚΕΤΑ, γραφείο των οποίων φιλοξενείται στον τρίτο όροφο του κτιρίου του Επιμελητηρίου.

   Το 2004 και 2005 οργανώνονται και υλοποιούνται επί προεδρίας του πολλές αποστολές στα πλαίσια της δράσης Mobility του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci ΙΙ.
Μέσα από αυτές καταρτίσθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως Ολλανδία , Ιταλία , Γερμανία , Αυστρία , Μεγάλη Βρετανία:
1. Φροντιστές Ξένων Γλωσσών
2. Επισκευαστές Αυτοκινήτων
3. Ιδιοκτήτες Χωματουργικών Μηχανημάτων
4. Ηλεκτρολόγοι – Υδραυλικοί
5. Ζαχαροπλάστες – Αρτοποιοί
6. Κομμωτές
7. Οινοποιοί - Ποτοποιοί
Έχοντας την πεποίθηση ότι οι συνδρομές των μελών του Επιμελητηρίου πρέπει να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα προς αυτά παρείχε γραμματειακή υποστήριξη και επιδότησε τις παραπάνω αποστολές με 118.000 € και χρηματοδότησε αποστολή 15 Ξυλουργών για επιμόρφωση στην Αυστρία με 15.000 €.
Στην Πανευβοϊκή Έκθεση του 2005 υπέγραψε πρωτόκολλα συνεργασίας με την Ενωση Ξενοδόχων Νομού Ευβοίας και με 22 super markets ATLANTIK & ARISTA με στόχο την προώθηση των Ευβοϊκών προϊόντων.
Τα πρωτόκολλα αυτά εφαρμόζονται με επιτυχία.
Στόχος της όλης πρωτοβουλίας είναι να επεκταθεί αυτή η συνεργασία και με τα άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και μεμονωμένα καταστήματα ώστε τελικά κάθε Ευβοϊκό κατάστημα να υπάρχουν Ευβοϊκά Προϊόντα.
Με τον ίδιο στόχο συμμετέχει το Επιμελητηρίο σε τρείς Διεθνείς Εκθέσεις στην IFE–Λονδίνο , HERMES EXRO–Νέα Υόρκη και WORLD FOOD–Μόσχα.

   Προτείνει στην Δημοτική Αρχή λύσεις για την αναπαλαίωση της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας μέσα από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.Στην άρνηση της Δημοτικής Αρχής για αναπαλαίωση αγωνίζεται σθεναρά στηρίζοντας τους καταστηματάρχες ενοικιαστές της Δημοτικής Αγοράς προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ενοικιαστές και στα νέα κτίρια αυτής εφ΄ όσον ανεγερθούν.
   Σταθμός στην μέχρι σήμερα θητεία του Μανώλη Σκουλούδη αποτελεί ο Επαναπροσδιορισμός των Στόχων , η Σύνταξη και 'Εγκριση του Καταστατικού και τελικά η Έναρξη Λειτουργίας του Σωματείου Αλληλοβοηθείας Μελών του Επιμελητηρίου.
Πρώτος Πρόεδρος του Σωματείου Αλληλοβοηθείας ο Μανώλης Σκουλούδης επιτελεί τα καθήκοντά του έχοντας αρωγούς τα παρακάτω μέλη της Διοίκησης , που μαζί του αποτελούν και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο :
Κω/νος Καρβούνης
Ευάγγελος Γρηγορίου
Αντώνιος Ποστέκογλου
Γεώργιος Τζοβλάς
Νικόλαος Ελευθεριάδης
Άγγελος Παππάς
Βασικός σκοπός του Σωματείου είναι η κοινωνική , ηθική αλλά και έμπρακτη οικονομική συμπαράσταση προς τον Άνθρωπο -Επιχειρηματία.
Το Σωματείο επιχορηγείται οικονομικά εξ ολοκλήρου από του Ταμείο του Επιμελητηρίου και αναφέρεται σε όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου.
Με αυτοπεποίθηση εστιάζει στον Κοινωνικό ρόλο του Επιμελητηρίου μέσα από το Σωματείο Αλληλοβοηθείας και αγωνίζεται με την σειρά του για την επιτυχή συνέχιση της λειτουργίας του θεσμού για το σύνολο των μελών του.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr