Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Mονάδα Δικαστικής