• English
  • Ελληνικά
Monday, 27 March 2023

Πρόγραμμα "Ενίσχυση & επιβράβευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ε.Μ. Επιχ.Αρίστευσης"

Προκηρύσσεται εκ νέου η πράξη 3.2.2.1 του ΕΠΑΝ Α’ Κύκλος σύμφωνα με την υπ’αριθ. Οικ. 10399/636/16.5.2007 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης με προθεσμία υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2007 και ώρα 14:30. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΒ του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ggb.gr) καθώς και από την Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της ΓΓΒ (τηλ. 210 6965825 φαξ. 2106965829)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Το Πρόγραμμα (ΕΠΑΝ Δράση 3.2.2 – Α΄ Κύκλος) αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις των οποίων η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε κάποιον από τους κλάδους ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ – 03) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και ταυτόχρονα καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού de Minimis και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Η μεταποιητική δραστηριότητα μιας επιχείρησης μπορεί να αποδειχθεί από τα έντυπα φορολογικής δήλωσης της επιχείρησης (π.χ. Ε3) ή από την νόμιμη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή με άλλο αδιαμφισβήτητο τρόπο.
- Το ποσοστό των πωλήσεων που αφορούν την μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% των συνολικών πωλήσεων.
- Το ποσοστό των πωλήσεων που αφορούν την μεταποιητική δραστηριότητα της επιχείρησης να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% των συνολικών πωλήσεων.
- Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί περισσότερες από μία δραστηριότητες π.χ. μεταποίηση-εμπόριο τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν και οι ενέργειες που θα προταθούν προς επιβράβευση θα αναφέρονται στο σύνολο της επιχείρησης όταν η άλλη –πλην της μεταποιητικής- δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 50% των συνολικών πωλήσεων.
- Λειτουργούν συνεχώς από το 2003.
- Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
- Εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας τουλάχιστον 2 έτη πριν την υποβολή πρότασης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
- Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

Επιχειρήσεις που εμφανίζουν κατά τα έτη 2003-2004-2005 μέσο όρο αρνητικό σωρευτικό υπόλοιπο προ αποσβέσεων και φόρων (ζημίες) δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση.

Για να δείτε τον Οδηγό του Προγράμματος κάντε κλικ εδώ.