Κατάρτιση - Εκπαίδευση

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ "Η ΚΥΨΕΛΗ"-ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

"ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ"

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΥΒΟΪΚΗ συν-ΕΡΓΑΣΙΑ», υλοποιεί στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας την Πράξη «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία στην ΕΥΒΟΙΑ», στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί εδώ και 25 χρόνια το Πρόγραμμα HRTP Human Resources Training Programme - Japan Industry Insight, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία σε στελέχη επιχειρήσεων από χώρες - μέλη της ΕΕ να αποκτήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα μια ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων, τις πρακτικές, τη δομή, την κουλτούρα και τα τεχνολογικά επιτεύγματά τους. Το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ανακοίνωσε την έναρξη του επόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα διαρκέσει από τις 11 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2015, με δυνατότητα παράτασης έως τις 12 Ιουνίου. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2015.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2012.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ έτους 2014 για εργαζόμενους επιχειρήσεων που απασχολούν 1-25 άτ

LEONARDO DA VINCI

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση LEONARDODAVINCIείναι το πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και

Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το Επιμελητήριο Ευβοίας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/