Ειδικά Μητρώα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 2020 ΕΩΣ 30 06 2021

ΑΠΟΦΑΣΗ 169 29 04 2020 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η ανωτέρω απόφαση καταργεί την απόφαση 45/21-11-2014 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β 3350/12-12-2014)

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ- ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 34 ΤΟΥ Ν.4786/ 23-03-2021

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Οι ανανεώσεις των αδειών των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

των οποίων η άδεια λήγει 31-12-2021,

θα γίνονται στο χρονικό διάστημα 01-01-2022 έως και 31-03-2022.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Δημοσιέυτηκε στο ΦΕΚ Β 1355/14-04-2020 η υπ.αριθμ. 167/1/17-3-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος,

με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά της υποχρεωτικής ασφάλισης

της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

και αναθεωρείται το επιτρεπτό ποσό αυτής, που αφορά την απαλλαγή του ασφαλιστή.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν. 4583/2018 (άρθρο 9 της ΠΝΠ)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ν. 4583/2018 (άρθρο 9 της ΠΝΠ)

To Επιμελητήριο  Ευβοίας  σας ενημερώνει ότι, μέχρι τις 30/6/2020, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διατήρηση της εγγραφής των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, στο ειδικό μητρώο των Επιμελητηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α/30-03-20).

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/