ΕΦΕΤ (Υγειονομ. Ενδιαφ.)

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος Σεμιναρίων ΕΦΕΤ που πραγματοποιεί το Επιμελητήριο μας.

Ξεκίνησε ο νέος κύκλος Σεμιναρίων ΕΦΕΤ που πραγματοποιεί το Επιμελητήριο μας. Ήδη από εχθές 21 εκπαιδευόμενοι καταρτίζονται στις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων».
Τα Σεμινάρια ΕΦΕΤ απευθύνονται σε όσους εμπλέκονται με τον χειρισμό τροφίμων, σε επιχειρήσεις που ασκούν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς πώληση ή διάθεση τροφίμων. Απευθύνονται επίσης σε υπευθύνους εταιρειών που εμπλέκονται και σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα (π.χ. εταιρείες συμβούλων, εταιρείες μυοκτονιών, κατασκευαστών εξοπλισμού, εταιρείες συσκευασίας κλπ.).
Η σημαντικότητα των Σεμιναρίων ΕΦΕΤ, είναι μεγάλη, δεδομένου ότι η κατάρτιση που παρέχουν αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή.

Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το Επιμελητήριο Ευβοίας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr