Γενικές Πληροφορίες

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ Γ.Ε.Μ.Η.

Ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους εισπράξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.Μ.Η., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, τη διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων πάγιων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., των υπηρεσιών Γ.Ε.Μ.Η.........

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΕΩΣ 30-01-2015

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες και τεκμηριωμένες ανάγκες των επενδυτών αλλά και την θετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων των παρακάτω προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 κατά δύο μήνες και συγκεκριμένα μέχρι τις 30-01-2015.

ΕΤΕΑΝ ΕΝΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ-ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Γενική Ενημέρωση

Το Επιμελητήριο Ευβοίας έχει Διαχειριστική Επάρκεια ώστε να συμμετάσχει και να διαχειρίζεται προγράμματα συγχρηματοδ

Ταμείο Κεφαλαίου JEREMIE

Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/9/2008
Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και Υπουργείο Ανάπτυξης

ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασ’ίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΟΑΕΔ και εν όψει της δημοσίευσης των νέων προγραμμάτων που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός καλούνται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτά να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης (κλειδάριθμο) στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Διαδικτυακή Πύλη (Portal) του ΟΑΕΔ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ

Παρατείνεται έως τις 20 Μαρτίου η προθεσμία κάλυψης των προϋποθέσεων για τους επενδυτές που εντάχθηκαν υπό προϋποθέσεις στο πρόγραμμα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου – Υπηρεσιών προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή τους σε αυτό. Επιπλέον οι επενδύσεις στην Κεφαλονιά που έχουν καταταχθεί σε αυτήν την κατηγορία λόγω του σεισμού εντάσσονται οριστικά στο πρόγραμμα χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Αυτά προβλέπει χθεσινή απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Επιδοτήσεις για τη στήριξη μαζικά απολυομένων (εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων) και ταυτόχρονα αντίστοιχου αριθμού νέων που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας κατάρτισης και εκπαίδευσης (NEETs) θα λαμβάνει από φέτος η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Με αφορμή την ένταξη στο ΕΤΠ κατά την προηγούμενη περίοδο μόνο 642 απολυμένων της εταιρείας ALDI ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι με το νέο Κανονισμό που οριστικοποιήθηκε και ισχύει από την 1/1/2014 «για κάθε έναν ωφελούμενο που θα εγκρίνεται για χρηματοδότηση από το Ταμείο θα ωφελείται επιπροσθέτως και ένας νέος που ανήκει στην κατηγορία των ΝΕΕΤs». Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκε επιχορήγηση 101 εκατ.

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr