Μήνυμα κατάστασης

Submissions for this form are now closed.

Ερώτημα Διαβούλευσης: ποια είναι η γνώμη σας για τον προσανατολισμό του Επιμελητηρίου Ευβοίας για την αξιοποίηση της Τεχνικής Σχολής «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», ως κέντρο εκπαίδευσης


Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr