Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 106 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 106 2020 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 12 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 105 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 105 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 12 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 104 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 104 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 12 Ιουν 20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 11 Ιουν 20
Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ PDF icon Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ 11 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 7.1 2020 PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 7.1 2020 10 Ιουν 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) - Παράταση προθεσμ 10 Ιουν 20
Διακήρυξη για την προμήθεια: «Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό », (CPV 33111300-4 ) PDF icon Διακήρυξη για την προμήθεια: «Ψηφιακού Ανιχνευτή για την αναβάθμιση του αναλογικού μαστογράφου σε ψηφιακό », (CPV 33111300-4 ) 10 Ιουν 20
Διακήρυξη για την προμήθεια: Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά» (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ PDF icon Διακήρυξη για την προμήθεια: Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε 10 Ιουν 20
Διακήρυξη για την προμήθεια «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν. (CPV 33141620-2 ) «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» (KAE 974901Ν)» PDF icon Διακήρυξη για την προμήθεια «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν. (CPV 33141620-2 ) «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» 10 Ιουν 20
Διακήρυξη για την προμήθεια « Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού ΑΝΑΛΥΤΗ (ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ) PDF icon Διακήρυξη για την προμήθεια « Αντιδραστηρίων, με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή 10 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΝΕΦΡΩΝ 10 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.Δ.ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.Δ.ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 10 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Σ.Δ. ΒΕΛΟΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10 Ιουν 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στoν Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κ 10 Ιουν 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) - Παράταση προθεσ 10 Ιουν 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Αποστολή EUPOL COPPS PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Αποστολή EUPOL COPPS 10 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 113 2020 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 113 2020 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 4 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 112 2020 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 112 2020 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 4 Ιουν 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 4 Ιουν 20

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr