Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 131 2020 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 131 2020 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑ 9 Ιουλ 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΤΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΙΧΤΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ 9 Ιουλ 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕ 9 Ιουλ 20
Επαναλ. Σ.Δ. Αναλωσ. υλικών ΑΝΤΛΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό ΑΝΤΛΙΕΣ (Ω6Χ74690ΒΞ-ΓΛΧ)(20PROC006985462) PDF icon Επαναλ. Σ.Δ. Αναλωσ. υλικών ΑΝΤΛΙΩΝ με συνοδό εξοπλισμό ΑΝΤΛΙΕΣ (Ω6Χ74690ΒΞ-ΓΛΧ)(20PROC006985462) 9 Ιουλ 20
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24 2020 ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24 2020 ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΝ ΚΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -ΓΝ ΚΥ ΚΥΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 9 Ιουλ 20
Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν PDF icon Γνωστοποίηση διενέργειας Προσκλήσεων 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Δεκατεσσάρων (14) μηχανημ 9 Ιουλ 20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΤΑΑ 9 Ιουλ 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων 9 Ιουλ 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕpdf PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕpdf 9 Ιουλ 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) 9 Ιουλ 20
Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26 20 της Πολεμικής Αεροπορίας PDF icon Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 26 20 της Πολεμικής Αεροπορίας 9 Ιουλ 20
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23 2020 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 23 2020 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 9 Ιουλ 20
ΤΕΒΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 2 ΤΕΒΑ ΑΝΤΙΓ PDF icon ΤΕΒΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 2 ΤΕΒΑ ΑΝΤΙΓ 9 Ιουλ 20
Σ.Δ. για Αντιδραστήρια Εξετάσεων Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας(ΨΒΣΞ4690ΒΞ-ΡΝΖ)(20PROC006970921) PDF icon Σ.Δ. για Αντιδραστήρια Εξετάσεων Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας(ΨΒΣΞ4690ΒΞ-ΡΝΖ)(20PROC006970921) 7 Ιουλ 20
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. PDF icon Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Πλήρωση Κενών Θέσεων Ανθυπολοχαγών Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων. 7 Ιουλ 20
Προκηρύξεις θέσεων από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών PDF icon Προκηρύξεις θέσεων από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 7 Ιουλ 20
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) PDF icon Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA) 7 Ιουλ 20
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ PDF icon ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΣΚΩΝ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ 6 Ιουλ 20
Απόφαση της υπ’ αριθμ. 04 2020 Διακήρυξης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) PDF icon Απόφαση της υπ’ αριθμ. 04 2020 Διακήρυξης Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος με τίτλο «Ανάπτυξη του Εθνι 6 Ιουλ 20
Απόφαση Διακήρυξης ΕΣΟΘΕ PDF icon Απόφαση Διακήρυξης ΕΣΟΘΕ 6 Ιουλ 20

Σελίδες

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr