Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σχετικό άρθρο Σύνδεσμος Αρχείο Ημ/νια δημοσίευσης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗ 8 Νοε 19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 11 2019 PDF icon ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 12 11 2019 8 Νοε 19
Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσιμα Κλιματιστικών (60ΣΓ4690ΒΞ-Ζ1Σ)(19PROC005819953) PDF icon Γνωστοποίηση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για αναλώσιμα Κλιματιστικών (60ΣΓ4690ΒΞ-Ζ1Σ)(19PROC005819953) 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΜΥΡΝΗ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ ΣΜΥΡΝΗ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞ Η 135 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞ Η 135 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 148 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 148 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 147 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 147 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 146 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 145 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 145 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 143 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 8 Νοε 19
ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ PDF icon ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 Νοε 19
Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού και κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό σ PDF icon Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προσωπικού και κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο ιδια 8 Νοε 19
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19_19 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ PDF icon ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19_19 ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 8 Νοε 19
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεω PDF icon Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ελέγχου της Γενική 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 76 2019 PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 76 2019 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 110 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 110 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 109 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 109 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 108 2019 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 108 2019 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 8 Νοε 19
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 69 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 69 2019 ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 8 Νοε 19

Σελίδες