4 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Επικαιρότητα: 

Προκηρύχθηκαν τα νέα επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων, στην ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων καθώς και στην στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στην ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται ηλεκτρονικά σε περιόδους που έχουν οριστεί στην σχετική πρόσκληση από τις αρχές Μαρτίου 2015.

Δείτε συνοπτικά τα προγράμματα στους ακόλουθους συνδέσμους.


Πρόγραμμα: Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων
Έναρξη υποβολής: 7/4/2016
 
Πρόγραμμα: Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Έναρξη υποβολής: 29/3/2016
 
Πρόγραμμα: Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Έναρξη υποβολής: 8/3/2016
 
Πρόγραμμα: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
Έναρξη υποβολής: 17/3/2016

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr