• English
  • Ελληνικά
Παρασκευή, 9 Δεκέμβριος 2022

26/10 – 8/11/2020 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

26/10 – 8/11/2020 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ιδρύθηκε το 1934, αποτελώντας θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας για την προστασία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Είναι ο Φορέας που καλείται να αφουγκραστεί τον παλμό της αγοράς και να καταγράψει συστηματικά τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, να μεριμνά για την παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα πολυπαραγοντικές προκλήσεις, ακόμη και αυτές που ενδέχεται να συναντήσουν μελλοντικά. Σήμερα το Επιμελητήριο Εύβοιας έχει 14.000 περίπου εγγεγραμμένες επιχειρήσεις. Στόχος του είναι να συμβάλλει καταλυτικά στην βιώσιμη ανάπτυξη τους,  έχοντας ως μοναδικό γνώμονα την διασφάλιση ενός υγειούς πλαισίου αναφοράς μέσα στο οποίο μπορεί να καλλιεργηθεί η τοπική ευημερία.

Στο Επιμελητήριο Εύβοιας πιστεύουμε ότι βασικό μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μιας κοινωνίας, αποτελεί η αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας μέσα από την σύνδεση της με την εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσα εξ αρχής της ανάληψης των καθηκόντων μου, ως προτεραιότητα, την αξιοποίηση/αναβίωση της σχολής του Δημοκρίτου, η προσφορά της οποίας στην τοπική οικονομία και στην τοπική κοινωνία είναι αποτυπωμένη με χρυσά γράμματα στη μνήμη μας. Μια αναβίωση που κατά τη γνώμη μου, την οφείλουμε σε όλους αυτούς που άφησαν παρακαταθήκη το έργο της. Αυτούς, που σε δύσκολους καιρούς αγωνίστηκαν για να δημιουργηθεί η Τεχνική Σχολή «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και πίστεψαν ότι η τεχνική εκπαίδευση, η κατάρτιση και η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα ήταν μονόδρομος για να ορθοποδήσει η χώρα. Την οφείλουμε στα παιδιά μας και στο μέλλον τους, στην τοπική κοινωνία, στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Σήμερα είμαι σε θέση να σας γνωρίσω ότι η αναβίωση της σχολής του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, αποτελεί πλέον σαφή προσανατολισμό της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Ευβοίας.      

Έτσι με απόφαση του ΔΣ, στις 21/10/2020, αποτελεί αντικείμενο Δημόσιας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης, για την κατάθεση απόψεων για την αναβίωση του Δημοκρίτου, ως εκπαιδευτικό κέντρο, μέσα από ήπιες κτηριακές παρεμβάσεις, με κάθε σεβασμό στον οικιστικό χώρο και με απώτερο σκοπό την δημιουργία :

•             Ενός Ερευνητικού Κέντρου για την υποστήριξη - σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - της καινοτομίας σε τομείς της τοπικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ

•             Μίας Θερμοκοιτίδας για την παροχή βοήθειας στις νεοϊδρυόμενες (start up) επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτή με απώτερο στόχο τη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στο χώρο της παραγωγής καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

•             Ενός κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου ΙΙ, όπου θα εκτελούνται σεμινάρια (ΛΑΕΚ, Τεχνικών Ασφαλείας, ΕΦΕΤ) και άλλα σεμινάρια που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες.

•             Μιας τεχνικής σχολής μεταλυκειακού προσανατολισμού με ειδικότητες που αυτή την στιγμή λειτουργούν στα ΕΠΑΛ της Εύβοιας και άλλες σύγχρονες ειδικότητες που θα απαιτήσει η μελλοντική αγορά εργασίας και

•             Ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου.

 

Ο εν λόγω προσανατολισμός σε εκπαιδευτικό κέντρο, στηρίχθηκε :

•             Στην ιστορική διαδρομή που διένυσε η Τεχνική Σχολή «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

•             Στον εισπραττόμενο παλμό της τοπικής κοινωνίας για την αναβίωση της Σχολής.

•             Στην απόλυτη πίστη ότι η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, απαιτεί πλέον ένα μοντέλο που θα εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νομού μας, θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό μας, θα ενσωματώνει τεχνολογία και καινοτομία, θα δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα έχει εξωστρεφή προσανατολισμό. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδέει την επιχειρηματικότητα με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση εξειδικευμένου εργατικού και τεχνικού δυναμικού.

•             Στην ισχυρή εκτίμηση ότι αποτελεί πλέον αναγκαία συνθήκη σήμερα, οι καταρτιζόμενοι να προσαρμοστούν σε νέα επαγγελματικά πλαίσια που προϋποθέτουν συνεχή βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, άμεση ανταπόκριση στις τεχνολογικές καινοτομίες που επιβάλει η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών τομέων και η διεθνοποίηση της οικονομίας.

•             Στην θεσμική του δυνατότητα να διαδραματίσει ρόλο ουσιαστικού αρωγού της Πολιτείας σε θέματα τεχνικής εκπαίδευσης και δημιουργίας μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών και επαγγελματιών, για μια πραγματική μεταρρύθμιση που θα βοηθήσει την τοπική οικονομία και θα τονώσει την εγχώρια παραγωγή, ώστε ο τόπος μας να παράγει και να ανοίγει νέες θέσεις εργασίας, υψηλής υπεραξίας.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει από 26 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00, ΚΑΙ θα υλοποιηθεί μέσω του Επιμελητηριακού portal, www.eviachamber.gr

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας την  άποψη σας, ως αυτή θα είναι σημαντική πριν αναλάβουμε το μεγάλο εγχείρημα αξιοποίησής του Δημοκρίτου, διαβεβαιώνοντας σας ταυτόχρονα, ότι είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε για να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

 

Με κάθε Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας

Ιωάννης Γεροντίτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr