21 2023 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ Ν ΣΑΝΤΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr