1η και 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο Passive Network Structured Cabling for the Technical Facilities at the NCI Agency The Hague RFQCO 115268 AFAP

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr