Χρήσιμοι Σύνδεσμοι.

Επικαιρότητα: 

·   ΦΟΡΕΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογρ. Κληρονομιάς

www.maplibrary.gr

 

HELEXPO-Ελληνικές Εκθέσεις

www.helexpo.gr

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης και Πολιτισμού 

www.ekepp.gr

 

Υπουργείο Εργασίας κ΄ Κοινωνικών  Ασφα- λίσεων

www.labor-ministry.gr

 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 www.ggka.gr

 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

www.oaed.gr

 

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ( ΟΕΚ)

www.oek.gr

 

Οργανισμός Εργατικής Εστίας ( ΟΕΕ)

www.oee.gr

 

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΕΙΕ)

www.eie.org.gr

 

Εθνικό Κέντρο Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελμα τικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υπηρεσιών (ΕΚΕΠΙΣ)

www.ekepis.gr

 

 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ)

www.nagref.gr

 

www.ethiage.gr

 

Ινστιτούτο Αμπέλου Λαχανοκομίας και Ανθοκομίας Ηρακλείου

www.nagref-her.gr

 

Ινστιτούτο Γεωργικών Μηχανών κ΄ Κατασκευών

www.nagref.gr/iamc

 

Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης

www.fri.gr

 

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης

www.vri.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr