Χορήγηση άδειας μεταστέγασης στον ευκτήριο οίκο της θρησκευτικής κοινότητας με την επωνυμία «Δόξα η Εκκλησία του Χριστού» στην Αθήνα

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/