Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ευκτήριου οίκου Τζεμ (Τζεμ-εβί) στη θρησκευτική κοινότητα με την επωνυμία «Αλεβίτες Μεγάλου Δερείου» στον οικισμό Μεγάλου Δερείου του δήμου Σουφλίου της Π.Ε. Έβρου

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr