ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ