ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επικαιρότητα: 

Τρεις νέες αποφάσεις που περιλαμβάνουν φορολογικές διευκολύνσεις για πολύ μικρές οντότητες, διευκρινίσεις για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και οδηγίες για τη διακοπή λειτουργίας των φορολογικών μηχανισμών λόγω βλάβης της φορολογικής μνήμης, υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαϊδου.

Ειδικότερα, με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμένων κατηγοριών οντοτήτωνκαι προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής τους στις απαιτήσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, υπέγραψε απόφαση με την οποία:

α) Οι επιστημονικοί σύλλογοι της χώρας, που έχουν συσταθεί ως ΝΠΔΔ, έχουν ίδια περιουσία, έσοδα προερχόμενα από συνδρομές των μελών τους και δεν εμπίπτουν στις οντότητες της γενικής κυβέρνησης του Ν. 4270/2014, θα εμπίπτουν στο εξής στις πολύ μικρές οντότητες και θα έχουν τις λογιστικές υποχρεώσεις των πολύ μικρών οντοτήτων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr