Υπόμνημα σχετικό με τον καθορισμό ανώτατων τιμών σε προϊόντα κυλικείου.

Κύριε Υφυπουργέ

Πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. ότι επίκειται η έκδοση αγορανομικής διάταξης περί καθορισμού ανώτατων τιμών πώλησης αγαθών(διατίμηση) που διατίθενται από κυλικεία αναψυκτήρια μπαρ τα οποία βρίσκονται εντός κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ κ.λ.π.Όπως γνωρίζεται τα εν λόγω καταστήματα λειτουργούν με βάση τηςαρχής της ελεύθερης αγοράς και οι τιμές των πωλούμενων προϊόντων διαμορφώνονται κατόπιν κοστολογίου και ειδικότερα:Απασχολούνται εργαζόμενοι για τους οποίους εκτός του μισθού καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.Καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών.

 

Για να δείτε ολόκληρο το ΥΠΟΜΝΗΜΑ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Εκμεταλλεύσεως Κυλικείων Ελλάδος κάντε κλίκ εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr