ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Από Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013 ξεκίνησε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για την ένταξή τους στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α 18-04-2013) η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουνίου 2013. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις θα αξιολογηθούν από 1 Ιουλίου του 2013.
Η υποβολή αιτήσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων για τον Β? Κύκλο θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2013 και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2013.Επισημαίνεται ότι με τις αλλαγές που προωθήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο δίνεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων υπαγωγής καθόλη τη διάρκεια του έτους.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν το σχετικό πληροφοριακό υλικό στον ιστότοπο www.ependyseis.gr  ή να απευθυνθούν στο γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών (Κοραή 4) και στο τηλ.: 210 3258800-6.Τέλος σχετικά με τα αιτήματα που είχαν ήδη υποβληθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο αναμένονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ως ακολούθως: 
Α Κύκλος 2012: 1/7Β Κύκλος 2012: 30/7

Το σύνολο των Ειδικών Καθεστώτων: 30/9

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr