Υπενθύμιση υποβολής δηλώσεων χημικών όπλων (ADPA 2016).

Επικαιρότητα: 

Αρ. πρωτ. 30/004/000/1120

 

 

Θέμα: Υπενθύμιση υποβολής δηλώσεων χημικών όπλων (ADPA2016).

Σχετικά: Νόμος 2991 (ΦΕΚ 35/Α’/27.02.2002).

 

Με το παρόν υπενθυμίζεται ότι για τις εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Νόμο 2991 (ΦΕΚ 35/Α’/27.02.2002) σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή αυτών, υπάρχει υποχρέωση υποβολής δηλώσεων κάθε ημερολογιακό έτος στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Διεύθυνση Ενεργειακών και Βιομηχανικών προϊόντων (Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα).

Hπροθεσμία υποβολής των δηλώσεων για δραστηριότητες του έτους 2016, ήταν η 15/01/2017 για παραγωγή, επεξεργασία, κατανάλωση καθορισμένων οργανικών χημικών προϊόντων και η 30/01/2017 για εισαγωγές-εξαγωγές ουσιών των Πινάκων 1, 2, 3.

Παρακαλούνται οι εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης, όπως μας υποβάλλουν τα στοιχεία το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 16.03.2016. Στην περίπτωση που ήδη έχετε υποβάλει δήλωση παρακαλώ αγνοείστε την παρούσα επιστολή. Δεν απαιτείται απάντηση από εγκαταστάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 2991/2002.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Νόμου 2991/2002, όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών. Στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις αυτές επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και διοικητικό πρόστιμο.

Παρακαλούνται οι Φορείς/Κλαδικές Οργανώσεις/Επιμελητήρια, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν, όπως ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

 

Δρ Αγλαΐα Κουτσοδήμου

Χημικός

Δρ Χρυσάνθη Νακοπούλου

Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄

Δρ Ευτυχία Δήμα

Προϊστάμενη της Διεύθυνσης

 

 

clip_image002

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

clip_image004

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση: Αν. Τσόχα 16, 115 21 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο: 210 6479409

Τηλ/πο: 210 6466917

Ηλ. δ/νση: environment@gcsl.gr

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr