Υπ΄ αρίθμ. 01 2022 Διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Εφαρμογών Α.Ε.Α που αφορά Πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμων και ανακυκλώσιμου μηχανολογικού εξοπλισμο

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/