ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Επικαιρότητα: 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016

Δημοσιεύθηκε στις 6/12/2016 η τροποποίηση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016, με τον Νόμο 4441/2016.
Σύμφωνα με το άρθρο 19. Οι σοβαρότερες αλλαγές εστιάζονται στα ακόλουθα:

  1. Στο καθεστώς προκήρυξης «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» πέρα της ενίσχυσης αγοράς και εγκατάστασης καινούργιων μηχανημάτων προστίθεται και η αγορά και εγκατάσταση των ειδικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (πλην κτηριακών) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  2. Το παράβολο για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων, καθώς και των αιτημάτων ελέγχου εκτός αυτών του καθεστώτος επενδύσεων μείζονος μεγέθους, μειώνεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου.
  3. Εξαιρούνται των τρόπων καταβολής του συνόλου της επιχορήγησης σε 7 (επτά) δόσεις, επενδυτικά σχέδια των οποίων η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβέρνησης πριν από την 22/6/2016, καθώς και επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και επενδυτικά σχέδια ανεξάρτητων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης είτε με απορρόφηση, είτε με δημιουργία νέας εταιρείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr