Τρία Νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013 (ΠΑΑ 2007-2013)


 

ΜΕΤΡΟ 311


ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.    Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

ΜΕΤΡΟ 312

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.   Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

ΜΕΤΡΟ 313

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr