Το 424 ΓΣΝΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 145 2021 ΕΣΗΔΗΣ 139457 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Φαρμακευτικά είδη CPV 33680000-0

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/