ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας συνεχίζοντας να πρωτοπορεί είναι στην ευτυχή θέση να ανακοινώσει στα μέλη του ότι αποτελεί πλέον μέλος του Μητρώου Δομών Ενεργού Στήριξης της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας. Μητρώο το οποίο κατάρτισε το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, με σκοπό την ενεργή και ουσιαστική υποστήριξη και ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων,μέσα από την πλήρη καταγραφή του οικοσυστήματος.

Το γεγονός της εν λόγω πιστοποίησης έχει μεγάλη σημασία για τους ευβοείς επιχειρηματίες αφού ο Φορέας που τους εκπροσωπεί είναι πλέον σε θέση να αξιοποιήσει δυναμικότερα και ποιοτικότερα πολύ χρήσιμες πρωτοβουλίες όπως αυτές στο πλαίσιο των δράσεων επιχειρηματικότητας οι οποίες προκηρύχτηκαν πρόσφατα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020», όπως αυτές σε προγράμματα επιδοτήσεων, σε προγράμματα επιμόρφωσης, σε δράσεις εξαγωγικού προσανατολισμού κλπ. και φυσικά σε κάθε μελλοντική καινοτόμα πρωτοβουλία για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Μέσα από το εν λόγω Μητρώο καταγράφηκαν αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα, τις υπηρεσίες, το δυναμικό δομών και προγραμμάτων υποστήριξης επιχειρηματικότητας και τους Χώρους Συνεργασίας του Επιμελητηρίου.

 

Η τελευταία αυτή πιστοποιημένη από το κράτος ικανότητα του Φορέα, είναι ένα ακόμη προϊόν της πρωτοβουλίας που αναπτύσσει μέσα από συντονισμένη προσπάθεια η οποία βασιζόμενη στα πρότυπα οργανωμένων Επιμελητηρίων στο Εξωτερικό, δημιουργεί σταθερά νέες υποδομές επάρκειας και ικανότητας για το Επιμελητήριο σε σημαντικούς τομείς, με σκοπό την ποιοτικότερη και πλέον τεχνοκρατική υποστήριξη των τοπικών επιχειρηματιών στο σύγχρονο και απαιτητικά διευρυμένο οικονομικό περιβάλλον.

Αποτελεί δε, συνέχεια της πολύ πρόσφατης βράβευσης του Επιμελητηρίου από το ΙΚΥ για την υποδειγματική υλοποίηση σχεδίων κινητικότηταςμε την απονομή σε αυτό του Χάρτη Κινητικότητας γεγονός που το κατέστησε το μοναδικό Επιμελητήριο και επαγγελματικό φορέα που χωρίς διαγωνισμό μπορεί στο εξής να συμμετέχει σε επιχειρηματικά/επιμορφωτικά σχέδια καταρτίζοντας ευβοείς επαγγελματίες και εργαζομένους στο εξωτερικό σε θεματικά αντικείμενα τα οποία ακόμη δεν έχουν καν εφαρμογή στην Ελλάδα.

Επιπροσθέτως αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης καταχώρησης του Επιμελητηρίου στη βάση της Commissionως φορέας Κατάρτισης Κινητικότηταςμε την ικανότητα και την επάρκεια για την υποδοχή και την εκπαίδευση ξένων επαγγελματιών

Δελτίο Τύπου: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr