ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ SMS ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚ

Σήμερα ημέρα Σάββατο 15/06/2013 περιήλθε σε γνώση μου μύνημα υποστηρικτικό συγκεκριμένου υποψηφίου - και μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Εύβοιας- για τις αρχεραισίες ανάδειξης μελών Δ.Σ. στην Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας το οποίο φέρεται να εστάλη από την διεύθυνση του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Εύβοιας.Την πράξη αυτή καταδικάζω ως ηθικά και νομικά απαράδεκτη δεν έχει τύχει οποιασδήποτε έγκρισης του Νομικού Προσώπου του Επιμελητηρίου όπως αυτό εκπροσωπείται και είναι αντίθετα όχι μόνο για το θεσμό του Επιμελητηρίου αλλά και για το σύνολο ανεξαρτήτως των προσώπων των υποψηφίων για τις αρχεραισίες ανάδειξης μελών Δ.Σ. της ως άνω Συνεταιριστικής Τράπεζαςτους οποίους σέβομαι και εκτιμώ.Είναι αυτονόητο ότι ουδείς νομιμοποιείται και δικαιούται να καταχράται το θεσμό του  Επιμελητηρίου Εύβοιας  σε εξυπηρέτηση προσωπικών φιλοδοξιών.Η πράξη αυτή είναι εντελώς ξένη όχι μόνο για το Νομικό Πρόσωπο του Επιμελητηρίου αλλά και για τους εκπροσώπους αυτού παρόλο που η εταιρεία η οποία απέστειλε το SMS έστειλε διορθωτικό και ανέλαβε την ευθύνη.

 

                                                                                                          ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

 

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                         ΣΙΜΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr