ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ-ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ & ΤΟΝ ΝΕΟ Κ. Π. Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ-ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ & ΤΟΝ ΝΕΟ Κ. Π. Δ.

 

Η επικείμενη αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, η εφαρμογή της Νομοθεσίας για τα κόκκινα δάνεια και τη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων οφειλών, αλλά και το Νέο Σχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποτέλεσαν το θέμα συζήτησης της Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Εύβοιας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9/ 12/ 2014.

Οι εισηγητές, κος Αντώνης Παναγόπουλος Γενικός Γραμματέας Παραγωγικών Τάξεων, κος Σπύρος Αγγελής Νομικός και κος Γεροκωνσταντής Νικόλαος Νομικός-Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, ενημέρωσαν το κοινό παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα ανωτέρω θέματα.

Ο κος Παναγόπουλος παρουσίασε το σχέδιο για την επικείμενη επιμελητηριακή νομοθεσία αναφέροντας ότι αυτή, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Επιμελητηριακού θεσμού, δημιουργώντας ισχυρά Επιμελητήρια, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά, που θα υποστηρίζουν και θα θωρακίζουν με νέες εκσυγχρονισμένες πρακτικές και υπηρεσίες την επιχειρηματικότητα και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται για τα Επιμελητήρια έσοδα από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ταυτόχρονα όμως προβλέπονται αυξημένες αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες, για την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των μελών τους, όπως και ενεργή πια συμμετοχή τους στην διαχείριση προγραμμάτων των ΜΜΕ. Ακολούθως ο κος Παναγόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές, στα κόκκινα δάνεια και στο Νέο Ελληνικό Λογιστικό Πρότυπο. Μετά την παρουσίαση του, άκουσε τις θέσεις των Επιμελητηριακών Συμβούλων, λαμβάνοντας πολύ θετικά υπόψη του μεταξύ άλλων και την πρόταση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας, κου Παναγιώτη Σίμωση, για την ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στα Επιμελητήρια με στόχο, μέσα από την συμβολή του Θεσμού την δυναμική ανάπτυξη του Πρωτογενούς Τομέα της χώρας.

Οι έγκριτοι Νομικοί παρουσίασαν τα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναλύοντας τον επανακαθορισμό του συνόλου των ρυθμίσεων και της νέας φιλοσοφίας που διέπει το νέο νομοσχέδιο, δίνοντας έμφαση στα θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου, αλλά και παρουσιάζοντας τις βασικές διαφωνίες του νομικού κόσμου της χώρας για τον Νέο Κώδικα. Αναφέρθηκαν επίσης διεξοδικά, στη Νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια και στο πλαίσιο που διέπει τις ρυθμίσεις των ληξιπροθέσμων οφειλών.

Στην Συνεδρίαση, λόγω της υψηλής σημαντικότητας των θεμάτων και της επικαιρότητας αυτών, παραβρέθηκαν πέρα από τους Διοικητικούς Συμβούλους του Φορέα, πολλοί Εκπρόσωποι των Επαγγελματικών Φορέων του Νομού, καθώς και σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών και επαγγελματιών. Κατά την διάρκεια των εργασιών αναπτύχτηκε διάλογος, ανταλλάχτηκαν απόψεις και θέσεις με αποτέλεσμα να υλοποιηθεί μια άκρως εποικοδομητική Συνεδρίαση, που βοήθησε στην έγκυρη ενημέρωση του κοινού στα θέματα που αναλύθηκαν.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Δελτίο Τύπου: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr