Συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για τα Πνευματικά Δικαιώματα

 

Στη συνεδρίαση της Θεματικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για τα Πνευματικά Δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, τη Δευτέρα 26.09.2022, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Γεροντίτης, ως Μέλος της εν λόγω Θεματικής Επιτροπής. 

Κατά τη συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις, σχετικά με το αμοιβολόγιο που απέστειλε στα Επιμελητήρια, η «Αυτοδιαχείριση» με στόχο την επίτευξη μιας οριστικής συμφωνίας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου αναφερόμενος στο θέμα, υπογράμμισε ότι το αμοιβολόγιο θα πρέπει να υπολογίζεται με συγκεκριμένο και διακριτό τρόπο και πρωτίστως βάση των τετραγωνικών και τον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων που αναγράφονται στη άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/