Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr