ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.E.)

Επικαιρότητα: 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (Ε.E.)

Συμφωνώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για τη γνωστοποίηση των κάτωθι προσωπικών δεδομένων: όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, διεύθυνσης, αριθμοί σταθερού και κινητού τηλεφώνου, αντικειμένου εργασιών, έδρας, ημερομηνιών έναρξης και τυχόν μεταβολών, παύσης, κατάστασης αδράνειας, ταυτότητας μελών-εκπροσώπων επιχείρησης, ΑΦΜ, σε άλλα μέλη του Επιμελητηρίου με σκοπό την επαγγελματική αλληλοενημέρωση για την προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας μεταξύ των μελών και με βάση τους καταστατικούς σκοπούς του Επιμελητηρίου στους οποίους συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η παροχή πληροφοριών και συμβουλών, η διαμεσολάβηση για τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ προσώπων , επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων οικονομικών κύκλων, διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεντεύξεων και ενημερωτικών σεμιναρίων. Ενημερώθηκα ότι μπορώ να αποσύρω την ως άνω συγκατάθεσή μου οποτεδήποτε με την αποστολή σχετικού αιτήματος προς το Ε.E.

Για να κατεβάσετε το έντυπο της συγκατάθεσης κάντε κλίκ εδώ:

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr