ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Επικαιρότητα: 

Σε εφαρμογή τέθηκαν, από την Ιανουαρίου, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που ισχύουν πλέον για όλες γενικά τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και όσων ανήκουν στον δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από αυτόν, δεδομένου ότι αφορούν θέματα τήρησης των λογιστικών αρχείων (λογιστικών βιβλίων και στοιχείων - παραστατικών).

Τη σχετική εγκύκλιο για την ορθή εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων υπέγραψε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου παρέχοντας αναλυτικές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 15 του νόμου 4308/2014, καθώς για τις απλοποιήσεις και απαλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ « Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/