ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Επικαιρότητα: 

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017. Η ΠΟΛ.1189/2016 αναφέρεται στη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2016-2017 και καθορίζει το ύψος, τους δικαιούχους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης αυτού. Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Το ποσό του επιδόματος έχει οριστεί σε 0,25€ για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/