ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Επικαιρότητα: 

Σε εφαρμογή τίθεται το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΕΠ) του έτους 2014, κατόπιν σχετικής απόφασης του υφυπουργού Ανάπτυξης Γεράσιμου Γιακουμάτου. Στην εν λόγω απόφαση ορίζονται οι διαδικασίες έναρξης και εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς και ο χρόνος ισχύος του. Σημειώνεται ότι η αναλυτική κατανομή του ΕΠΠ 2014, κατά φορέα προγραμματισμού, είδος, ποσότητα, αξία, τρόπο προμήθειας, κριτήριο κατακύρωσης, φορέα εκτέλεσης, έτος προγραμματισμού και πίστωσης, εμφανίζεται στους μηχανογραφημένους πίνακες που επισυνάπτονται στις κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Ανάπτυξης «Εντάξεις - Εγκρίσεις στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014.

ΠΗΓΗ Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Αρχεία: