Σεμινάρια για Τεχνικούς Ασφαλείας.

Το Επιμελητήριο Εύβοιας εκτιμώντας τις ανάγκες που υπάρχουν για την επιμόρφωση των Μελών προκειμένου αυτά να μπορέσουν να εκτελέσουν και καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας εξετάζει το ενδεχόμενο και ανάλογα με το ενδιαφέρον των μελών θα προγραμματίσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων.


Τα σεμινάρια αυτά θα γίνουν τόσο στην Χαλκίδα όσο και σε άλλες πόλεις του νομού όπου βέβαια θα υπάρξει ανάλογο ενδιαφέρον.


Κατόπιν αυτών καλούνται τα μέλη που θέλουν να παρακολουθήσουν σεμινάριο για να έχουν πλέον την δυνατότητα να δηλώσουν ως τεχνικοί ασφαλείας στην επιχείρησή τους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Επιμελητήριο (τηλ. 2221086452 2221023510 2221022885).


Σημειώνουμε και υπενθυμίζουμε στα Μέλη ότι σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1976 ο κάθε εργοδότης που απασχολεί στην επιχείρησή του έστω και έναν (1) εργαζόμενο οφείλει να απασχολεί Τεχνικό Ασφάλειας. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με την Εγκύκλιο 130297/15-7-1996 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας η οποία είναι επεξηγηματική του Π.Δ. 17/1996:
Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό ασφάλειας ή / και στον Ιατρό Εργασίας ή / και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.).


Επιπλέον κάθε επιχείρηση κατά την θεώρηση των προγραμμάτων ωρών εργασίας που πραγματοποιείται στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας μία φορά ανά έτος ή σε περίπτωση νέων προσλήψεων οφείλει σύμφωνα με τον Ν. 2874/2000 να αναγράφει και το όνομα του Τεχνικού Ασφάλειας που απασχολεί η δε σύμβαση εργασίας - πλήρους ή μερικής απασχόλησης - ή έργου ή παροχής υπηρεσιών κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη - οικεία Τεχνική - Υγειονομική Επιθεώρηση Εργασίας.


Βέβαια είναι χρήσιμο να τονισθεί ότι σε μερικές επιχειρήσεις της B' Κατηγορίας Επικινδυνότητας σύμφωνα με το Νόμο 3144/2003 και στο σύνολο των επιχειρήσεων της Γ' Κατηγορίας Επικινδυνότητας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας δύναται να παρέχει και ο εργοδότης ή ένας εργαζόμενος μετά από σύντομη εκπαίδευση όπως αυτή με σαφήνεια ορίζεται στις Υ.Α. 260556 & 260557 / 2005 με την προϋπόθεση φυσικά ότι θα εφαρμόζει την Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου την οποία έχει συντάξει ένας Τεχνικός Μηχανικός - ή ΕΞ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1996.


Για να καλυφθεί αυτή η περίπτωση και να δοθεί η δυνατότητα σε ορισμένους εργοδότες να θεωρηθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας το Επιμελητήριο προχωρά σε αυτόν τον σχεδιασμό των πολλαπλών σεμιναρίων.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr