Ρυθμίσεις χρεών στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ.

Επικαιρότητα: 

0000111111112222.gif

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΓΣΕΒΕΕ στις 11/3/2011 είναι δυνατή η ρύθμιση χρεών στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ.


Συγκεκριμένα το Δελτίο Τύπου αναφέρει τα εξής:


Σημαντική ιδιαίτερα γι΄ αυτή την κρίσιμη περίοδο για τις επιχειρήσεις και η τροπολογία που κατατέθηκε από τον αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνη. Δίνεται η δυνατότητα με ευνοϊκούς όρους να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες με όρους που λαμβάνουν επιτέλους υπ΄ όψιν την οικονομική συγκυρία.


Για χρέος π.χ. προς ΟΑΕΕ 15.000 € δίνεται η δυνατότητα με την καταβολή ενός επιπλέον 20% επί της τρέχουσας εισφοράς να αποπληρωθεί σε 15 χρόνια. Στηρίζεται έτσι η ρευστότητα και δίνεται “ανάσα ζωής” σε επιχειρηματίες που δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν (ασφαλιστική ενημερότητα) παρέμεναν ανασφάλιστοι και οδηγούνταν στην περιθωριοποίηση. Σημαντικές θετικές αλλαγές και στον τρόπο παροχής σύνταξης αναπηρίας αλλά και στον τρόπο υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ. Δεν απαιτείται ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης και η διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το έγγραφο της διακοπής κατατίθεται όταν εκδοθεί η σύνταξη
.