ΠΡ: Απόφαση ΑΑΔΕ (Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 ΠΝΠ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr