Πρόταση του Επιμελητηρίου Εύβοιας για τις νέες Δράσεις «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 

Η πρόταση κατατέθηκε με σχετική επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον Αν. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση.

Αναλυτικά η επιστολή έχει ως ακολούθως:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Οι Δράσεις κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, που προδημοσιεύτηκαν, αποτελούν σημαντικά εργαλεία που στόχο έχουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και στην κάλυψη στοχευμένων αναγκών των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Στην προδημοσίευση ωστόσο της  Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» που αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό, αποκλείονται οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν περίπου το 75% του συνόλου των επιχειρήσεων της Χώρας, σύμφωνα με το ανωτέρω κριτήριο, δεν έχουν δυνατότητα υποβολής αίτησης ενώ αυτές είναι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από υποστήριξη ως προς την ψηφιακή μετάβαση και την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα θέλαμε όπως τροποποιήσετε το κριτήριο για τον αριθμό ΕΜΕ ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στις Δράσεις και των ΜμΕ.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Γεροντίτης

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr