Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 68/2022 για την «παροχή υπηρεσιών ειδικότητας ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων για ανάγκες του βιοχημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr