Πρόσκληση υποβολής προσφοράς 64/2022 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «παροχή υπηρεσιών ειδικότητας ραδιολόγου ακτινολόγου στο τμήμα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr