Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της έσης του Προϊστάμενου του Προδιαγραφών και Έρευνας Αγοράς της Διεύθυνσης και Κτιριακών Υποδομών Δ.Π. και Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr