Πρόγραμμα :"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"- ΕΣΠΑ 2007-2013.

Παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σήμερα Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων.

Στην Εκδήλωση παρουσιάστηκαν

  • Τα  αποτελέσματα του ΕΠΑΝ
  • Τα χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού ΠρογράμματοςΑνταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) για τη Διαχειριστική Περίοδο 2007-2013 αλλά και
  • Οι νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του.

Η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς και οι εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑΝ ΙΙ και των Τοπικών Φορέων οι εκπρόσωποι της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αλλά και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και τις ιδιαιτερότητες που αυτό παρουσιάζει για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Ελευθέριο Σταυρόπουλο ο κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Επιδιώκεται με δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Αυτός ο κεντρικός στόχος εξειδικεύεται σε τρεις στρατηγικούς στόχους:

  • Την επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης.
  • Την ανάπτυξη της υγιούς αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση των προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν.
  • Την ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία.

Όπως τόνισε ο κ. Σταυρόπουλος: «…Βασικές προτεραιότητες του ΕΠΑΝ ΙΙ είναι η δημιουργία και αξιοποίηση της καινοτομίας η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού...».

Στην εισήγησή του ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Αθανάσιος Σκορδάς ανέφερε: «…Μετά το 2004 για πρώτη φορά από την ένταξη της χώρας μας στην Ε.Ε. το εμπόριο και οι υπηρεσίες χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα ενίσχυσης επενδύσεων. Περισσότερα από 400 εκατ. € δόθηκαν σε ΜΜΕ του εμπορίου και των υπηρεσιών χωρίς να υπολογίζουμε τα ποσά που αναμένεται από μέρα σε μέρα να εγκριθούν σε κάθε Περιφέρεια για τον τέταρτο κύκλο ενισχύσεων για τον οποίο το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων υπήρξε πρωτοφανές. Μέχρι το τέλος του 2007 μόνο στη Στερεά εγκρίθηκαν συνολικά 1.520 σχέδια επιχειρήσεων προϋπολογισμού 461 εκατ. ευρώ.

Στη νέα προγραμματική περίοδο όπως προανέφερα κύρια προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της έρευνας της καινοτομίας και της κοινωνίας της γνώσης. Υποστηρίζονται η εισαγωγή και μεταφορά τεχνολογίας η εισαγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση η ίδρυση βιομηχανικών και τεχνολογικών κέντρων η συνεργασία των επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα.

Η επιχειρηματική κοινότητα ενθαρρύνεται να αναπτύξει μια νέα αντίληψη για το επιχειρείν. Υποστηρίζονται οι συνεργασίες επιχειρήσεων με στόχο την δημιουργία κοινών δικτύων προμηθευτών ή δικτύων διάθεσης των προϊόντων.

Υποστηρίζονται οι συνεργασίες με στόχο την έρευνα και την καινοτομία.

Ενισχύονται σύγχρονες δομές και εργαλεία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας όπως οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων και τα clusters ομοειδών επιχειρήσεων.

Χρησιμοποιούνται σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το Jeremy το οποίο οποία στοχεύει στην βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Σε συνδυασμό με πολιτικές ενίσχυσης της ποιότητας και προστασίας του καταναλωτή δημιουργείται ένα συνολικό πλέγμα δράσεων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Όλα αυτά δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας.

Δημιουργούν πάνω απ’ όλα την ευκαιρία να επικρατήσει μια νέα επιχειρηματική κουλτούρα στην επιχειρηματική κοινότητα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι στο χέρι μας να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία στο μέγιστο βαθμό…».

Στην παρουσίαση συμμετείχε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας κ. Παναγιώτης Σίμωσης ο οποίος και έκανε σχετική εισήγηση. Ο κ. Σίμωσης στην εισήγησή του αναφέρθηκε στις αδυναμίες του προηγούμενου προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και σε παρατηρήσεις όσον αφορά το υπάρχον επιχειρηματικό κλίμα μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις κάνοντας και σχετικές προτάσεις βελτίωσης αυτού του κλίματος. Ο κ. πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα αύξησης του προϋπολογισμού για τον άξονα που αφορά το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες τονίζοντας ότι το 49% που προβλέπει το σχέδιο είναι πολύ λίγο και δεν μπορεί να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr