Πρόγραμμα:Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον ψηφιακό τομέα.

Το νέο πρόγραμμα digi content αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (50%) για τους κλάδους με εκδοτικές δραστηριότητες και τους παρόχους ενημερωτικού περιεχομένου εταιρίες διαχείρισης εντύπου κλπ με βασικό στόχο την ενίσχυση της δημιουργίας δυναμικού και πλούσιου ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου το οποίο αξιοποιείται εμπορικά.

Η διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους ενώ η έναρξη υλοποίησης δαπανών μπορεί να είναι μετά από την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr