ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

Επικαιρότητα: 

Ο εκσυγχρονισμός της φορολογικής νομοθεσίας ως εργαλείο ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση απασχολεί τους φορείς του επιχειρηματικού κόσμου.
Την ανάγκη να υπάρξει κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας καθώς σήμερα υπάρχουν διατάξεις όχι μόνο διάσπαρτες σε άλλα νομοθετήματα αλλά και αλληλοσυγκρουόμενες επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος σε επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης δηλώνει αναφορικά με το νέο ποινολόγιο πως το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τους φορολογικούς ελέγχους για απόκρυψη καθαρών εισοδημάτων τη μη υποβολή δήλωσης και τη νόθευση φορολογικών στοιχείων αλλά τις υπερβολές αναφορικά με την αδυναμία καταβολής και διακράτησης φόρων τονίζοντας ότι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις πρέπει αρχικά να επιβάλλονται για συμμόρφωση και όχι για εξόντωση.
Ειδικότερα παρουσιάζοντας στον ΥΠΟΟΙΚ τις θέσεις και τις απόψεις της επιμελητηριακής κοινότητας για τις απαιτούμενες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία ο κ. Μίχαλος αναφέρει ως κυριότερες τις εξής:
* Να μη φορολογείται η διαφορά μεταξύ των πραγματικών εισοδημάτων και των τεκμαρτών εισοδημάτων όταν αυτή οφείλεται σε μείωση των πραγματικών εισοδημάτων και όχι σε αύξηση της περιουσίας.
* Η μείωση φόρου για δωρεές να αντικατασταθεί με μείωση φόρου για ενοίκια κύριας κατοικίας.
* Να εκλογικευθούν οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης για σπίτια και αυτοκίνητα.
* Να έχουν τη δυνατότητα να αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία φορολογικά έτη όχι μόνο οι νέες επιχειρήσεις αλλά και οι παλαιές επιχειρήσεις που απέκτησαν νέες εγκαταστάσεις.
* Να αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο σύνολό τους οι καταβληθέντες τόκοι των επιχειρηματικών δανείων.
* Να τεθεί στο τραπέζι των συζητήσεων η δυνατότητα μιας νέας περαίωσης όλων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων όχι με τρόπο χαριστικό αλλά με συνοπτικές διαδικασίες που να καλύπτουν το συμφέρον του κράτους αλλά και να παρέχουν κίνητρα στο φορολογούμενο.
Αλλο η φοροαδυναμία
«Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και η διάκρισή της από τη φοροαδυναμία συνιστά ενδεχομένως την πιο σημαντική πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει η ελληνική κοινωνία για την έξοδό της από την κρίση» εκτιμά στο μεταξύ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ.
Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη η ελαστικοποίηση των ποινών για φορολογικές παραβάσεις έχει αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση της εισπραξιμότητας των προστίμων.
Ο ίδιος μεταξύ άλλων τονίζει: «Οι Ελληνες έμποροι έχουμε πλήρη συναίσθηση του προβλήματος και είμαστε αποφασισμένοι να συνδράμουμε αφού η έκδοση απόδειξης και τιμολογίου πώλησης δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωσή μας. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η απόδειξη αποδεικνύει πραγματική δαπάνη και θα πρέπει να έχει την ανάλογη αξία στην επιβαλλόμενη φορολογία κάθε Ελληνα».

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ13/09/2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr