• English
  • Ελληνικά
Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023

Προτάσεις Επιμελητηρίου για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Εύβοιας εν όψει της σύνταξης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου απέστειλε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ιωάννης Λιονάκης. Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου αποσκοπούν επικεντρωμένα, στην επανεκκίνηση της επιχειρηματικότητας, στην δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών, στην αύξηση της απασχόλησης, στην δημιουργία ελκυστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος κλπ.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο οπροηγούμενος αναπτυξιακός νόμος, αναφορικά στην Εύβοια και σε συνδυασμό με το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα μας, χαρακτηριζόταν από αγκυλώσεις και ουσιώδεις παραλήψεις, οι οποίες δεν επέτρεψαν την  πλήρη αξιοποίηση του ως επενδυτικό εργαλείο αιχμής

Για το λόγο αυτό, ο νέος αναπτυξιακός νόμος σύμφωνα με το Επιμελητήριο θα πρέπει να έχει διπλή κατεύθυνση : α) Την ενίσχυση των υφιστάμενων παραγωγικών δομών και την προσαρμογή τους  στα νέα δεδομένα της αγοράς, έτσι ώστε αυτές προστατευμένες να επιβιώσουν. β) Την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Με αυτό τον προσανατολισμό το Επιμελητήριο Ευβοίας προτείνει στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμοτις ακόλουθες αλλαγές - προσθήκες

1. Αύξηση ποσοστού της κρατικής ενίσχυσης για την Εύβοια στον αναπτυξιακό νόμο από 35% σε 50%. Γνωρίζοντας ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος χρόνια τώρα εντάσσεται στο στόχο 2, αναφορικά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα μέτρο άδικο για την Εύβοια, αφού εξ' αιτίας της βιομηχανικής ζώνης Οινοφύτων ευρωπαϊκά αντιμετωπίζεται ως ανεπτυγμένη και εύπορη περιοχή με αποτέλεσμα να επιδοτείται από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα με το χαμηλότερο ποσοστό πανελλαδικά. Με το μέτρο αυτό θα αποκατασταθεί μερικώς η αδικία ετών.  

2. Επανεξέταση της ποσόστωσης των επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης, ώστε να μην είναι τόσο απόλυτη και αυστηρή και ο επιχειρηματίας να έχει τη δυνατότητα για μετακύληση δαπανών.

3. Απλοποίηση και επιτάχυνση των χρονοβόρων διαδικασιών υποβολής, έγκρισης και εκταμίευσης των οικονομικών ενισχύσεων (εντός τριμήνου από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών). Παράλληλα τα CapitalControlsκαι η αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με το έλλειμμα εμπιστοσύνης του επενδυτή προς την Πολιτεία είναι ανασταλτικοί παράγοντες κάθε επενδυτικής προοπτικής.Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ επενδυτή και πολιτείαςκαθίσταται αναγκαία με την έμπρακτη διευκόλυνση και των διαδικασιών προχρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων, αφού η έκδοση εγγυητικών επιστολών με το υπάρχων καθεστώς είναι πρακτικά ανεφάρμοστη.

4. Διεύρυνση των οικονομικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να μην αποκλείονται εκ προοιμίου σημαντικοί τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για παράδειγμα στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο ενισχύονται οι ξενοδοχειακές μονάδες αλλά όχι τα τουριστικά καταλύματα, σε μια Χώρα όπου ο Τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα συμβολής στο ΑΕΠ και στην απασχόληση. Επίσης, ο εμπλουτισμός του Αναπτυξιακού Νόμου με νέους ΚΑΔ που θα αφορούν την καινοτομία, διότι παρ' όλο που οι καινοτόμες δράσεις χρηματοδοτούνται από το νέο ΕΣΠΑ, συνήθως, το υψηλό ποσοστό επιδότησης τους οδηγεί σε καινοτόμες δράσεις αμφιβόλου προοπτικής.Αντίθεταη επιδότηση καινοτομίας μέσω του αναπτυξιακού νόμου λόγω της μεγαλύτερης ιδίας συμμετοχής εξασφαλίζει την ορθολογικότερη επιλογή της από τους ενδιαφερόμενους.

Δελτίο Τύπου: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο dt_-_protaseis_epimelitirioy_gia_ton_neo_anaptyxiako_nomo.rtf176.88 KB

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr